Łukasz Trela

Terapeuta uzależnień

Łukasz Trela

Certyfikowany terapeuta uzależnień. Zajmuje się diagnostyką oraz pracą terapeutyczną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. W swojej pracy korzysta z podejścia poznawczo-begawioralnego. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną oraz grupową.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na pracę psychoterapeuty składają się następujące elementy:
- Budowanie przymierza terapeutycznego z klientem opartego w duchu ,, Dialogu Motywującego" na który składają się takie elementy jak : budowanie relacji, budowanie zaufania, ustalanie granic, ochrona poufności, zachowanie wiarygodności, utrzymywanie współpracy, odwoływanie się do poczucia własnej wartości klienta, oraz budowanie motywacji klienta w oparciu o techniki metody ,, Dialogu Motywującego"
- Ustalanie struktury sesji na który składają się takie elementy jak: ustalanie planu sesji, ocena nastroju klienta, odwoływanie się do poprzedniej sesji, dyskusja o planie sesji, dialog sokratejski, krótkie podsumowania, zadania domowe, informacje zwrotne w trakcie sesji terapeutycznej
- Wprowadzenie klienta w model poznawczy na który składają się takie elementy jak: odkrywanie oceny problemu przez klienta, ukazywanie związków pomiędzy sytuacjami, myślami, emocjami, głodem substancji lub czynności, zachowaniem a konsumpcją substancji lub czynności ,, Scenariusz Głodu"
- Ustalanie celów terapeutycznych z klientem w oparciu o techniki ,,Dialogu Motywującego"
- Praca nad poszczególnymi elementami uzależnienia od substancji lub czynności takimi jak :-
- rozpoznawanie uzależnienia
- rozpoznawanie i radzenie sobie z głodem substancji lub czynności w nurcie poznawczo - behawioralnym
- praca nad etapami budowania ,,tożsamości osoby uzależnionej",
-praca nad bezsilnością wobec substancji lub czynności
- przygotowywanie Planu Awaryjnego i Sieci Wsparcia wraz z klientem
- przygotowywanie Osobistego Planu Terapii przy współpracy z klientem