Poradnie

Poradnie w Świętokrzyskim Ośrodku Terapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Oferujemy pomoc medyczną i psychologiczną w przypadku chorób i zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, zburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, zaburzenia odżywiania.

Poradnia psychologiczna

Udzielamy porad psychologicznych oraz oferujemy psychoterapię indywidualną i rodzinną. Pomagamy osobom dorosłym i młodzieży, którzy doświadczają problemów natury emocjonalnej i psychicznej.

Poradnia uzależnień

Oferujemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz w zakresie uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od internetu, seksoholizm).