Poradnia uzależnień

Oferujemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz w zakresie uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od internetu, seksoholizm).

Udzielamy również wsparcia rodzinom osób uzależnionych (terapia współuzależnienia, sesje rodzinne) oraz osobom pochodzącym z domów dotkniętych problemem alkoholizmu (DDA).Prowadzimy terapię indywidualną i grupową.