Poradnia zdrowia psychicznego

Oferujemy pomoc medyczną i psychologiczną w przypadku chorób i zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, zburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, zaburzenia odżywiania.

Pracujemy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Pomagamy osobom odczuwającym silne przygnębienie i apatię, zbyt często sięgających po używki lub szkodliwe zachowania oraz osobom, u których rozpoznano choroby psychiczne. Oferujemy następujące formy pomocy: porada lekarza psychiatry, porada psychologa, terapia indywidualna, terapia rodzinna.