Zespół leczenia środowiskowego

Oferujemy porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii udzielane w miejscu zamieszkania.

Leczeniem objęci są pacjenci chorujący na: organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (otępienia, zaburzenia psychiczne, spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, organiczne zaburzenia osobowości), zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe.