Agnieszka Maj-Lenartowicz

Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista psychiatra.
Doświadczenia zdobywała m.in. pracując w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od 2010 roku jest członkiem Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2016 roku członkiem sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udziela specjalistycznej pomocy w zakresie diagnostyki i leczenia: depresji, zaburzeń lękowych(nerwic), natręctw(OCD), choroby afektywnej dwubiegunowej(CHAD), psychoz (schizofrenii , zaburzeń urojeniowych), zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń psychosomatycznych, uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych w kryzysowych sytuacjach życiowych.