Anna Gorlicka-Micał

Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalizację z psychiatrii uzyskała w 2022 r. Doświadczenie zdobywała w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, tamtejszej poradni zdrowia psychicznego i zespole leczenia środowiskowego. Od kilku lat pracuje w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Wiedzę pogłębia na bieżąco biorąc udział w krajowych sympozjach i konferencjach. Szczególnym zamiłowaniem darzy psychiatrię ambulatoryjną i pracę z młodzieżą.