Katarzyna Kutera

Terapeuta uzależnień

Psycholog oraz certyfikowany terapeuta uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym pomagając osobom doświadczającym nadmiernego stresu, mającym problemy z lękiem, nastrojem, relacjami międzyludzkimi i rozmaitymi kryzysami życiowymi. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.